AROMATYCZNE LISTY
Chcesz otrzymywać AROMATYCZNE LISTY, w których piszemy o naturalnych kosmetykach z Włoch oraz naszej toskańskiej pasji? Zostaw swój adres :)
Reklamacje i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy z dn.2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

2. W tym celu, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia pisemnego o odstąpieniu wraz z nienaruszonym towarem i dowodem zakupu na adres:

PASSIONE

ul. Romana Drewsa 4/37

61-606 Poznań

 

3. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży.

 

4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 

5. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwracany produkt przez klienta nie może nosić śladów używania - zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny. Nie przestrzeganie tej zasady będzie skutkować odmową przyjęcia produktu do zwrotu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres siedziby sklepu internetowego AROMATY TOSKANII.

 

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

 

 

**************************************************************************************************************************

REKLAMACJE ( z tytułu niezgodności Produktu oraz Usług Internetowych z Umową sprzedaży)

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. poszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

PASSIONE,

ul. Romana Drewsa 4/37

61-606 Poznań

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aromatytoskanii.pl

 

3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

6. W wypadku reklamacji dotyczącej usługi internetowej, jaką jest płatność on line - usługodawca, w tym wypadku Spółka Dotpay zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi Sprzedawcy (właścicielowi sklepu internetowego) w terminie do dwóch Dni Roboczych po odebraniu reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wymogiem uzyskania innych potwierdzeń lub dokumentacji Transakcji, brak możliwości dotrzymania terminu Dotpay zgłasza do Sprzedawcy z podaniem terminu planowanej odpowiedzi nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl